+597 8610264 (Voorzitter)
+597 8657349 (Secretaris)

Beroepsvereniging voor
logopedisten in Suriname.

Beroeps-
vereniging
voor
logopedisten in Suriname.

Ons doel is  de kwaliteit van het beroep logopedie te
bevorderen en de belangen van haar leden te behartigen.
Ons doel is  de kwaliteit van het beroep logopedie te bevorderen en de belangen van haar leden te behartigen.
Onze Publicaties

Over Logopedie

Wat is logopedie, wanneer is logopedie nodig,
wat doet een logopedist?
Wat is logopedie, wanneer is logopedie nodig, wat doet een logopedist?

Wat is
Logopedie?

Logopedie is de paramedische zorg
rondom taal, spraak,
stem, gehoor
en slikken.
Lees verder

Wanneer is
logopedie nodig?

Bij problemen met taal, spraak, stem, gehoor en slikken is het advies om contact op te nemen met een logopedist.
Lees verder

Wat doet een logopedist?

De logopedist brengt het probleem in kaart, doet uitgebreid onderzoeken bepreekt deze resultaten met de cliënt
Lees verder

Een logopedist
biedt hulp bij

• Stem/ademhaling
• Spraak
• Taal
• Gehoor
• Slikken
Lees verder

Logopedie bij kinderen

Is uw kind 3 jaar praat het nog niet, is moeilijk te verstaan, stottert hij of zij. Maak dan gauw een afspraak met de logopedist.
Lees verder

Logopedie bij volwassenen

Hebt u een beroerte gehad of lijdt u aan een chronische ziekte, of heeft u ineens moeite met eten of drinken?Maak gauw een afspraak.
Lees verder

SINDS
2013

Wat doet Logosu?

De Vereniging van Logopedisten in Suriname, afgekort “LOGOSU”, is vanaf 2013 een beroepsvereniging voor logopedisten in Suriname. Lees meer

Ons Doel?

De vereniging heeft als doel de kwaliteit van het beroep logopedie te bevorderen en de belangen van haar leden te behartigen.Lees meer

Onze Publicaties

Deze presentaties zijn gehouden op woensdag 15 juni 2022 tijdens het symposium ' 'Logopedie is de key' dat het officieel sluitstuk was van het Twinningproject 'Positionering logopedie in Suriname'.

Kwaliteitsregister &
Logopediepraktijken

LOGOSU streeft naar een kwaliteitsregister waarin werkende leden die voldoende na- en bijscholingsactiviteiten volgen, worden opgenomen. Hiermee wil LOGOSU de kwaliteit van de logopedische zorg en het logopedisch handelen waarborgen en verbeteren. Het register zal toegankelijk zijn voor een ieder.
Register Bekijken
Vereniging van Logopedisten in Suriname 2022
Design and Development by Namidi N.V.